Family Affairs logo

NL flagNederlands

Akte Rhoon

Let us find your ancestors!

Haaksbergen - verponding 1720

A verponding is a tax register. These registers give a good overview of the population of a village in times where no censuses or population registers are available. The register is kept at the archive in Zwolle. The tax paid was written down in guldens - stuivers - penningen (guilders - nickels - penningen). One gulden equals 20 stuivers, and one stuiver equals 16 penningen.

Photographs of the original document are available at http://www.vpnd.nl/ov/haaksbergen_verp.html.

Extract uit het register van de verpondinge en contributie over den gerichte van Haexbergen voor den jaare 1720.

name tax paid
Grooten Jan 7-9-0
Gerrit Bukmuller of Looper Huiskers Gerritt 4-0-0
Hooperman 47-9-0
Homolle 42-12-4
Braeck 19-16-7
Hennekes Snijder 2-8-6
Herman Gorckinck 8-19-5
Wijchard Gorckinck 11-19-0
Jan Rouhoff 2-19-7
Jan Horckenborgh 2-19-7
Overbeecke 26-4-5
Oude Belshoff 13-7-2
Derck Belshoff 7-8-4
Belshoff 47-9-0
Bickmuller 4-18-3
Jan Swerinck 23-17-1
Aelbert Swerinck 23-17-1
Oude Eelkinck 5-16-6
Eelkinck 41-12-2
Berent te Linteloo 47-9-0
Jan te Linteloo 47-9-0
Vregelman 47-9-0
Schrerbelt 1-12-6
Harinck 47-9-0
Kerst Groothuijs 29-13-2
Herman Groothuijs 29-13-2
Beecke Berent 8-5-1
Berent Thijasz 4-7-3
Jan d'Kolcker 1-12-2
Duitsman 1-13-5
Muilersz 1-2-0
Henr[icus] ten Voordt 9-15-2
Wolbert ten Elssen 5-8-2
Berent Traassess[?] Molenkamp 4-7-3
... Molen Marchslagh 3-2-3
Schulten Hagen 48-2-0
Hasselman 15-18-0
Muller 6-10-0
nog van den Molenkamp 2-9-2
nog de muller van 't eigen land 2-0-5
Lanckheedt 48-2-0
Oostendorp 44-14-2
Wilder 26-15-2
Laerveldt 6-10-0
Maeter 14-16-0
Nog van de Molen broeck 1-6-0
Busscherije 4-0-6
Barten Geritt 2-12-6
Bloemena 18-14-6
Jacobb Nijhuis 0-19-6
Cleinsman 48-2-0
Scholte Langeloo 26-11-5
Klein Langeloo 26-11-5
Hestinck 23-5-4
Assinck 49-11-2
Kleinen Henr[icus] 6-14-6
van de Zek[?] Braack 0-11-1
Huerne Gerritt 1-7-6
Jongman 3-18-0
Dijckhuis 24-16-0
Waerninck 43-11-4
Kerck Meijjer 24-16-4
Damme 11-2-2
Jan Komman 11-2-2
Damveldt 23-0-5
Kuiper Gaecken 3-8-4
Claas Damveldt 6-4-5
Twenhuijs 48-2-0
Berent ter Beecke 8-15-6
Jan de Kolcker 1-2-2
Helleman 3-5-5
Henr[icus] ten Kaemscher 0-16-0
Traeman 0-16-0
Wed[uwe] Arent te Linteloo 1-6-0
Jan ter Haar 0-10-2
Binnenveldt 9-4-3
d'Slette 9-4-2
Jan Bult 4-0-7
Derck Bult 4-0-6
Klein Ellenveldt 32-16-2
Groot Ellenveldt 37-16-6
Harmen Ellenbroeck 14-6-7
Berent Ellenbroeck 14-6-7
Doestman 24-0-3
Kinckeler 44-12-5
Schoonenborgh 14-18-3
Snaeckenborgh 22-3-6
Jan ter Snaeckenborgh 3-14-5
Loefs Borchardt 5-3-0
Hoften Kamp 1-6-7
Groot Bretelaar 36-12-1
Klein Bretelaar 3-16-2
Jan Kortten 13-19-3
Brouwers Broeck 12-5-5
Dwars Berentt 5-4-1
Kisters 2-16-7
Schroers Gerritt 3-4-1
Rouwenhorst 42-10-4
Gerritt in 't Hursten 7-19-4
Henr[icus] Roelofsen 11-3-3
Spanjer 2-1-7
Lurcken ten Brummelhuis 50-12-6
Jan Gijsberts 3-18-5
Eghbert ten Brummelhuis 3-10-5
Jan ten Brummelhuis 3-10-5
Gaecken ten Brummelhuis 3-10-5
de schoe-maecker 7-2-0
Gerritt ten Brummelhuis 3-10-5
Henr[icus] Gerrittsen 3-10-5
Henr[icus] ten Brummelhuis 12-16-5
Horst Rotger 13-2-1
Croese 9-13-1
Hosten Berentt 7-3-2
Warner Kuesen Kamp 5-2-2
de Roo 2-11-1
Diepen Maeth 7-14-4
Gaecken Hannincks 5-1-3
Welmer Harmssen 2-2-3
Marckslagh 7-7-5
Gresteman 21-17-1
Hanninck 21-17-1
Nijhuis 28-9-0
Rickerinck 40-17-2
Eestinck 33-15-2
Henrickjen Meijjerinck 3-3-4
Jan Meijjerinck of Tonniskes Jan 1-11-5
Jan Meijjerinck 7-1-4
Sonder Berent 25-4-7
de Witte 7-7-5
Tonniss Gaardeken 0-15-7
de Vedcker 7-6-6
Brinckhuis 14-2-2
Jan Bult 1-5-4
Derck Bult 1-5-4
Berent Conhuerne 18-13-7
Olthuis 41-15-6
Caette 37-3-1
Cuiper 2-17-0
Arent Conhuerne 14-16-2
Jan Conhuerne 14-16-2
Witbroeck 37-12-4
Witbroeck van de zie Molle en Boe-gen gaarden 1-6-0
Berent ten Elssen 6-6-7
Gaecken ten Elssen 6-6-7
Jannes Meijjerinck 4-3-3
Roelof Komman 4-3-3
Jan ten Kattendam 25-8-1
Arent ten Kattendam 25-8-1
Gerrett in den Ess 12-2-4
Arentt Rouhoff 6-0-3
Jan de Sanger 6-0-2
Wed[uwe] Assinck 12-0-5
Mollenkamp 8-16-6
Vaarwerck 37-3-2
Bartler 26-7-5
Wolfferinck 33-4-4
Gerritt Wolfferinck 3-16-0
Hibbertt 22-6-1
Polman 36-7-4
De Gijber 11-9-6
Lambert off Wijnant Volmerinck 19-5-6
Voordt 6-13-2
Warner op Lenderinck 5-6-6
Roeloff op Lenderinck 10-13-4
Lenderinck 16-0-2
Jan Bargerinck 21-3-7
Henr[icus] Bargerinck 21-3-7
Morss 14-2-2
Kaamscher 26-16-7
Hofstee 41-15-6
Benninck 41-15-6
t Raa 21-7-5
Toetelinck Wonner 13-8-7
Wed[uwe] Toetelinck 13-8-7
Jan de Woeste 12-14-4
Wever 4-5-1
Clomp 9-16-2
Reint Ottinck 2-4-4
Horckenborgh 30-10-7
Wed[uwe] Harmen te Linteloo 1-7-6
Van 't erve Holthuisen en Toetelande 1-1-6
Buiten lande 52-16-4
Lansinck 19-4-7
Hassinck 36-12-4
de Lijftught van Lassinck 5-4-5
Hietpass[?] 9-19-2
Nog Hietpass[?] van 't Zielandt 1-16-3
Boinck 41-17-0
Berent ten Vaarnholdt 5-5-3
Gaecken ten Vaarnholdt 5-5-3
Gerritt Kemers 4-3-2
Jan Kemers 4-3-2
Gerritt Leefferinck 41-17-0
Jan Leefferinck 41-17-0
Hoften[?] Jan 4-4-6
Rijdt Jan 3-13-6
Rondeel 13-5-3
Klein Hobbenschott 15-3-1
Hobbenschott 41-17-0
Schoot Caette 41-17-0
Herninck 36-8-8
Klein Herninck 7-9-1
Berent Gaerdess 20-11-0
Jan Derckinck 14-7-2
Gaecken Derckinck 23-7-5
Buss Berendt 5-17-7
Velthuis 4-5-5
Henr[icus] Enssinck 24-0-7
Berent Enssinck 24-0-7
Berent Ottinck 20-18-5
Henr[icus] Ottinck 20-18-5
Tonnis Keijsers 20-16-3
Herman Keijsers 24-10-2
Eijsken 38-15-1
Schulte Monssinck 13-10-2
Jan Monssinck 15-17-1
Henr[icus] Monssinck 15-17-1
van 't Zielandt 0-15-1
Busz Jonge 5-5-4
Jan Wissinck 25-14-0
de Huijss-man 13-0-5
Huiss mans Jan 13-0-5
Aelbert Wissinck 19-6-7
Roeloff Wissinck 19-6-7
de Snijder op Wissinck 10-4-4
Hoecker 10-10-4
Maet Wever 2-10-7
Berent te Linteloo 1-4-1
van den Binnen Ess 3-0-6
de Wonner van de Velt Maete 1-19-7
Gerritt Morssinck 1-19-7
Jan in de Morssinck-bree 4-9-6
Willem Warners en Gerritt Benninck van de Maett 3-1-0
Eestinck Rijdt 1-17-6
de Wed[uwe] Holthuisen 0-9-0
Roeloff Holthuisen, van den Morse 0-9-0
Cornelis Clomp van den Morss 1-15-7
Ruister Maedt 3-2-2
Henr[icus] Scholten 2-16-4
nog van de Maeth 0-8-6
Laeckmors 7-19-3
Horst Gerritt 1-2-4
Odinck 3-3-3
Rotger 3-3-3
Onlandt 5-16-6
Krijgerie 4-13-5
Horstinck 4-6-6
Weijenbergh 8-17-6
Jan Horstinck 1-3-0
Berent Steenbergh 2-9-5
de Reimer 8-10-4
Geert Roesinck 1-16-3
Enghbert Huipers 5-16-7
Berent in den Marckslagh 1-6-3
Roesinck 4-12-7
Morssinckhoff 9-15-6
d'Jacsker 2-16-7
de Vrijjer 0-14-5
Mollenveldt 2-4-0
Veldt Berent 1-4-1
Gerritt Belshoff 1-4-1
't Hoff 13-1-2
donder Gaecken 8-10-3
de Smidt 8-3-3
Dries Borchardts 4-5-7
donder Henr[icus] 0-12-2
Veltkamp 4-6-5
Tabberts 1-5-4
Jonge Bouwmeester 3-4-7
Bouwm[eeste]r 9-14-7
Jan Bouwm[eeste]r op de Cloote rije woonende 1-3-2
Roesterije 0-17-3
decker 1-7-4
Jan Saalmerinck 10-3-2
Tiass Harmssen 1-19-3
Jan Francisse Warners 0-16-4
Mullers Taghemaethe 0-16-4
Gerritt te Linteloo 1-6-1
Nog G[erritt] te Linteloo 0-11-1
Henr[icus] Boum[eeste]r 0-19-5
Henr[iscus] Michoriuss 2-0-0
nog Michorius 0-9-2
wed[uwe] Gaecken te Linteloo 0-9-0
wed[uwe] Harmen te Linteloo 0-9-0
Jan Tiass Langezaal 1-0-3
wed[uwe] Steenbargh 0-8-6
wed[uwe] Arent te Linteloo 0-9-0
Berent te Linteloo 0-3-0
Henr[icus] Nijhuijss 0-9-2
Roesinck Morsacker 0-11-1
Henr[icus] ten Horst van de Maeth 0-8-6
Enghbert Michgorius 0-9-2
Jan Morssinckhoff 0-5-4
Dorenbusz 34-8-3
Bosz 34-3-5
Morss 17-9-6
Jan Rengerinck 24-5-3
Herman Rengerinck 17-11-2
Hegeman 3-3-6
Hege Willem 3-3-6
Jan Wargerinck 18-19-3
Arent Wargerinck 18-10-3
Eernstinck 33-19-6
Holshoff 10-15-1
Holshoff kamer 4-19-1
Jan Roerinck van 't Holshoff 3-15-0
Herman Grubbinck 23-19-4
Old Grubben 7-19-7
Lanckheet 11-5-4
Vooght 2-19-5
Braam Herman 2-10-7
Helleman 5-1-5
Engb[ert] ter Kuilen 10-19-4
Marckslagh 20-1-2
Huerne Man 5-14-5
Haarmolle 34-8-3
de smidt 16-0-7
Veldthuijs 14-1-7
Broeck Jan 5-7-4
de Gaecker 17-3-5
Herman Hilderinck 23-11-7
Berent Hilderinck 13-14-7
Caette 11-15-7
Vrancke 8-8-3
Schoppen 3-13-7
Nijjenhuis 34-8-3
Gerritt Roerinck 28-4-5
Jan Roerinck 28-11-0
de Coeper 22-13-0
de Loste 3-19-7
Rodt Welmer 18-10-2
De Kuiper 33-0-0
Rodt Henr[icus] 4-12-5
Steenborgh 34-8-3
Henr[icus] Scholten 12-3-1
Westendorp 18-11-1
Jan Lefers op 't Westendorp 6-3-6
de Meijjer 34-8-3
Jan ten Westerdorp op 't Gleis 15-9-7
Gleis Jan 5-3-3
Rijdt Henr[icus] 12-19-4
Rijdt Geert 6-6-7
Rijdt Hinneman 6-6-7
Wed[uwe] Greven 0-7-0
het Veldtt 4-8-0
Beeckeman 15-2-2
Wed[uwe] Buersinck 27-6-1
Olde Welmer Buersinck 7-1-1
Jonge Welmer Buersinck 7-1-1
't Jaasinck 34-8-3
Scholte 34-8-3
Wolterinck 34-14-2
Geert Rengerinck 0-8-6
Engbert Kerssenbergh 0-10-4
Henr[icus] Ronneboom 1-1-0
Gerritt ten Raa 1-16-0
Wed[uwe] van Dasselt 1-0-0
Gradus Ronneboom 1-15-0
Reint Ottinck 5-7-0
Wed[uwe] te Linteloo 1-0-0
Berent te Linteloo 1-0-6
Gerritt Warners 1-13-0
Enghbert ten Raa 0-19-0
Harmen ten Raa 2-14-4
Henrik Michgorius 3-6-6
Warner Ronneboom 2-0-0
Jan Francisse Warners 1-4-0
Van der Sluis 3-18-0
Henr[icus] Dercksen Warners 0-6-0
Derck Warners 2-18-0
Jan Kemerinck 3-6-0
Jakobus ten Raa 0-4-0
Gerritt Ronneboom 2-7-3
Warner Warners 1-1-4
Roeloff Anssen 0-10-0
Aelbert Baassinck 1-15-0
Gerritt Meijnes 0-6-0
Eghbert van Lochem 0-10-4
Jacobb ten Horst 1-19-0
Warner Averbeeck 2-10-4
Arent te Linteloo 0-18-5
Jan te Linteloo 1-9-2
Jan Lansinck 2-11-1
Welmer Roesinck 0-11-6
Jan Lafferinck 0-18-0
Jan Meijners 0-4-0
Henr[icus] Huesingveldt 0-4-0
Jan Morssinckhoff 0-11-0
Jan Veltkamp 0-4-0
Wed[uwe] Harbers 0-13-0
Henr[icus] Tuklers 0-11-0
Wed[uwe] Steenbergh 1-1-0
Jan Horstinck 0-15-0
Gerritt Benninck 2-17-4
Berent Wijginck 0-6-0
Secretaris 2-14-0
Harmen Potholdt 0-16-4
Gerritt Henrrix 0-18-2
Aeloff Sluiten 0-4-0
Wed[uwe] Bartelinck 1-6-4
Gerritt Hibben 0-12-4
Wed[uwe] Dercksen 1-6-4
Wed[uwe] ten Haegen 0-4-0
Berent Bassall 0-13-2
Jan Schulte Warners 0-13-2
Roeloff Hinstinck 2-12-6
Wed[uwe] Bouwm[eeste]r 2-2-0
Henr[icus] Bouwm[eeste]r 1-6-0
Willem Looman 0-11-4
Steffan van Elssen 0-3-0
Henr[icus] Bloemena 0-3-0
Berent Roerinck 1-0-0
Jan ten Raa 0-11-0
Henr[icus] Reimerinck 0-5-4
Wed[uwe] van Aele 0-8-0
Willemken van Aele 0-4-0
Wed[uwe] klein Linteloo 0-10-0
Jan Lanckheet 1-11-0
Van Nest 0-8-0
Jan Lammertinck 0-8-0
Wed[uwe] Arssen 0-14-0
Wed[uwe] Mullers 0-6-0
Wed[uwe] te Linteloo 2-9-2
Jan te Linteloo 0-6-0
Wed[uwe] Bassalo 0-16-4
Jan ten Asbroeck 0-8-0
Jan Assinck 1-20-4
Berent ter Lughte 2-4-2
Gerritt Roerinck 0-17-0
Jan Cleinsman 0-5-4
Jan Warners Engelsman 0-13-4
Henricus Warners 1-16-0
Gerritt te Linteloo 0-14-4
Berent Swiers te Lintelo 1-3-0
Henrick te Meijjerinck 1-7-4
Henr[icus] Warners in de Kroon 2-1-4
Henr[icus] ter Horst 3-8-3
Wed[uwe] Herman te Linteloo 1-15-4
Gerritt d. Warners 2-2-0
Harmannus Warners 2-10-6
Aelbert ten Dijckhuijs 0-3-0
Henr[icus] Swiers te Lintell 1-2-4
d' broer 0-17-0
d' Joode 0-14-2
Gerritt ten Velthuijs 0-13-4
Berent Vehoff 1-4-2
Harinck 0-4-0
Gerritt Veltkamp 0-2-0
Jan Kaspers 0-4-0
Henr[icus] Michgorius 1-0-5
Wed[uwe] Michgorius 1-19-0
Jan Hulss 1-11-0
Jan ten Westendorp 0-16-0
Roeloff Santnoordick[?] 0-4-0
Cornelis Puttershouck 0-10-4
Jan Harberts 1-1-2
Derck te Linteloo 1-6-4
Catharina toe Linteloo 0-6-0
Aeltjen te Linteloo 0-3-0
Wijchardt Horstinck 0-19-5
't Klooster 0-6-0
d' Gemer 0-6-0
Gerritt Manten 1-4-0
Berent Hiddinck 0-4-0
Jan Ottinck 0-4-0
Harmen Lansinck 0-4-0
Wed[uwe] Averbeeck 1-6-2
Henr[icus] Meijjerinck 0-11-4
Berent Langezaal 0-12-5
Wed[uwe] Grollen 0-14-2
Wed[uwe] Kuipers 0-4-0
Jan Langezaal 0-14-3
Enghbert Velthuijs 0-6-0
Wed[uwe] Langezaal 0-3-0
Jan ten Goorcaette 2-3-4
d' Gemer 0-12-2
Harmen Wissinck 0-16-6
Harmen Pruimers 0-6-0
Geertman Lansinck 0-9-0
Willem Sluiter 0-6-0
Jorren Roelinck 0-6-0
Henr[icus] Reimerinck 0-11-3
Harmannus Roerinck 0-16-0
Berent Bouwm[eeste]r 1-13-2
Jan ter Horst 0-15-4
Wed[uwe] ter Horst 1-0-0
Grietjen Bouwm[eeste]r 0-10-6
Derck ter Horst 0-8-6
Claas Huls 0-8-5
Henr[icus] Jaspers 0-10-0
Enghbert Bouwm[eeste]r 0-16-5
Claas Klomp 0-16-5
Derck Bouwm[eeste]r 0-14-1
Jan Elderinck 0-10-4
Henr[icus] Elderinck 0-14-5
Arent Rengerinck 0-9-0
Jan Berentsen Langezaal 0-8-0
Jan G. Warners 0-18-5
Geerligh Bouwm[eeste]r 0-15-0
Eghbert Hulss 0-12-2
Berent bij Eghbert 0-2-0
Gerritt Arents 0-4-0
Tiass Hermszen 1-5-4
Willem Warners 1-15-4
Berent Boevinck 0-16-2
Jan Pruimers 0-3-0
Arent Saalmerinck 0-10-0
Jan Smidt 0-4-0
Jan Loesinck 0-16-5
Jan Roerinck 0-17-0
Roeloff Smidt 0-15-1
de Muller 1-8-0
Jaesker 1-16-4
Henr[icus] Geerdess Morssinckhof 0-13-7
Roesinck Gaeghemaet[?] 0-8-2
Tabberts 0-9-2
Reimer 2-0-4
Gerritt Kaspers 1-9-0
Mollenveldt 0-8-2
decker 0-7-0
Roesterije 0-2-4
Warner Roerinck 0-3-0
Geertrui Aestinck 0-1-2

 

Joan van der Sluis, 1722.

 

Zegel